မသန္စြမ္းသူေတြအတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲနဲ႔ မဲေပးခြင့္ဆိုင္ရာ ဆရာျဖစ္သင္တန္းကို ၃ ရက္ၾကာဖြင့္လွစ္

0
49

မသန္စြမ္းသူေတြအတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲနဲ႔ မဲေပးခြင့္ဆိုင္ရာ ဆရာျဖစ္သင္တန္းကို ၃ ရက္ၾကာ ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားေပးခဲ့တဲ့သတင္းကုိ MCN သတင္းေထာက္ သန္းေဌးေအာင္က ခုလုိတင္ဆက္ေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

?bph6