လူ႔အခြင့္အေရး ပညာေပးသူမ်ား ကြန္ရက္ကို ဖြဲ႔စည္းလုိက္တဲ့ အေၾကာင္း

0
33

လူ႔အခြင့္အေရး ပညာေပးသူေတြအခ်င္းခ်င္း ဗဟုသုတနဲ႔ သတင္းအခ်က္ေတြကို စဥ္ဆက္မျပတ္ မွ်ေ၀မႈေတြ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ လူ႔အခြင့္အေရး ပညာေပးသူမ်ား ကြန္ရက္ကို ဖြဲ႔စည္းလုိက္တဲ့ အေၾကာင္းကို MCN သတင္းေထာက္ သူဇာျမင့္က သတင္းေပးပို႔ထားပါတယ္။

?bph6