အျမင္အာရံုခ်ိဳ႕တဲ့သူေတြ ကၽြန္ပ်ဴတာ အသံုးျပဳႏိုင္ ဖို႔အတြက္ Myanmar Text to Speed Engine

0
62

အျမင္အာရံုခ်ိဳ႕တဲ့သူေတြ ကၽြန္ပ်ဴတာ အသံုးျပဳႏိုင္ဖို႔အတြက္ ထုတ္လုပ္ထား Myanmar Text to Speed Engineရဲ႕ အသံုး၀င္မႈေတြအျပင္ လက္ေတြ႕အသံုး ျပဳရာမွာ ၾကံဳေတြ႕ရတဲ့ အားသာခ်က္၊ အားနည္းခ်က္ေတြကို ရုပ္သံမွတ္တမ္း အေနနဲ႔ MCN သတင္းေထာက္ ဟိန္းကုိကတင္ဆက္ေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

?bph6