သတင္းေရးသားရာမွာ ပိုမိုနားလည္လာေစဖုိ႔ နယ္ၿမိဳ႕ေတြမွာ အဓိကထားၿပီး သင္တန္းေတြဖြင့္လွစ္

0
41

လက္ေတြ႔သတင္းေရးသား ထုုတ္လုုပ္ႏုုိင္ဖိုု႔အျပင္ ပဋိပကၡေတြအၾကား သတင္း ေရးသားရာမွာ ပိုမိုနားလည္လာေစဖုိ႔ နယ္ျမိဳ႕ေတြမွာ အဓိကထားျပီး သင္တန္းေတြဖြင့္လွစ္သြားမယ့္သတင္း ကို MCN သတင္းေထာက္ ဟိန္းကိုက တင္ဆက္ေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

?bph6