မသန္စြမ္းသူေတြရဲ႕ အခြင့္အေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အသိပညာေပးေဆြးေႏြးပြဲ ျပဳလုပ္

0
40

အၾကားအာရုံခ်ိဳ႕ယြင္းသူေတြကို မသန္စြမ္းသူေတြရဲ႕ အခြင့္အေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အသိပညာေပးေဆြးေႏြးပြဲ ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့အေၾကာင္းကုိ MCN သတင္းေထာက္ သန္းေဌးေအာင္က အခုလုိသတင္းေပးပို႔ထားပါတယ္။

?bph6