လူငယ္ေတြအတြက္ ပညာေတာ္သင္ဆုေတြ ပါ၀င္တဲ့ ပညာေရးအခြင့္အလမ္းေတြ အေၾကာင္းေဆြးေႏြး

0
27

စီးပြားေရးဘာသာရပ္ကို စိတ္၀င္စားတဲ့ လူငယ္ေတြအတြက္ ပညာေတာ္သင္ ဆုေတြ ပါ၀င္တဲ့ ပညာေရးအခြင့္အလမ္းေတြအေၾကာင္း ေဆြးေႏြးခဲ့တဲ့ သတင္းကုိMCNသတင္းေထာက္ေအးျမတ္က အခုလုိတင္ဆက္ေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

?bph6