ျပည္ၿမိဳ႕မွာ ဘားကမ့္(ျပည္) ၂၀၁၅ က်င္းပသြားဖုိ႔ ရွိေန

0
33

ျပည္ၿမိဳ႕မွာ ေလးၾကိမ္ ေျမာက္အျဖစ္ ဘားကမ့္(ျပည္) ၂၀၁၅ က်င္းပသြားဖုိ႔ ရွိေနတဲ့အေၾကာင္းကုိ MCN သတင္းေထာက္ ဟိန္းကိုက အခုလုိသတင္းေပးပို႔ ထားပါတယ္။

?bph6