တရုတ္ႏိုင္ငံမွာ ကေလးငယ္ ၄ ဦး ႀကြက္သတ္ေဆးေသာက္ၿပီး ေသဆံုး

0
118

တရုတ္ႏိုင္ငံ ေကြ႔ဂ်ံဳေဒသမွာ အရြယ္မေရာက္ေသးတဲ့ ကေလးငယ္ ၄ ဦးႀကြက္သတ္ ေဆးေသာက္ၿပီး ေသဆံုးသြာတဲ့သတင္းကို ႏုိင္ငံတကာ သတင္းတစ္ပုဒ္မွာ ခုလုိေတြ႕ျမင္ၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္။
==============================

?bph6