အျမင္အာရံု ခ်ိဳ႕ယြင္းေနသူေတြအတြက္ အေထာက္အကူအျပဳ ျမန္မာစာ အသံထြက္စနစ္

0
68

အျမင္အာရံု ခ်ိဳ႕ယြင္းေနသူေတြအတြက္ အေထာက္အကူအျပဳမယ့္ ျမန္မာစာ အသံထြက္စနစ္ Myanmar Text to Speech Engine ကို မိတ္ဆက္ခဲ့တဲ့ အေၾကာင္းကုိ MCNသတင္းေထာက္ သန္းေဌးေအာင္က ခုလုိတင္ဆက္ ေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
===============================

?bph6