ၾသစေၾတးလ်မွာ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ဘာသာရပ္ေတြကုိ သြားေရာက္ပညာသင္ၾကားႏိုင္တဲ့ အခြင့္အလမ္း

ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံမွာ အင္ဂ်င္နီယာဘာသာရပ္နဲ႔ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ဘာသာရပ္ေတြကုိသြားေရာက္ပညာ သင္ၾကားႏိုင္တဲ့ အခြင့္အလမ္းေတြအေၾကာင္းကို ေဟာေျပာေဆြးေႏြးခဲ့တဲ့သတင္းကုိ MCN သတင္းေထာက္ ဟိန္းကိုက အခုလုိ သတင္း ေပးပို႔ထားပါတယ္။
================================

adv_banner