အိႏိၵယႏိုင္ငံမွာ ေက်ာင္းေနအရြယ္ ကေလးအလုပ္သမားေတြ မ်ားျပားေန

0
43

အိႏိၵယႏိုင္ငံမွာ ေက်ာင္းေနအရြယ္ ကေလးအလုပ္သမားေတြ မ်ားျပားေနတဲ့ အေၾကာင္းကုိ ႏုိင္ငံတကာသတင္းတစ္ပုဒ္မွာအခုလုိရႈစားၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္။
===============================

?bph6