ေက်ာင္းေနအရြယ္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးတဲ့ ကေလးသူငယ္ေတြ ပညာသင္ၾကားႏိုင္ဖို႔ အခက္အခဲေတြရွိေန

0
222

ေက်ာင္းေနအရြယ္ဆင္းရဲႏြမ္းပါးတဲ့ ကေလးသူငယ္ေတြ ပညာသင္ၾကား ႏိုင္ဖို႔အခက္အခဲေတြရွိေနတဲ့အေၾကာင္းကုိ MCN သတင္းေထာက္ စုထြန္းေ၀က တင္ဆက္ေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။
===============================