မီရွယ္အိုးဘားမားဟာ ကင္း(King) ေကာလိပ္က ဘဲြ႕ႏွင္းသဘင္မွာ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကား

0
57

အေမရိကန္သမၼတဇနီး မီရွယ္အိုးဘားမားဟာ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု အီလီႏြိဳက္ျပည္နယ္ ကင္း(King) ေကာလိပ္က ဘဲြ႕ႏွင္းသဘင္မွာ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားခဲ့တဲ့အေၾကာင္းကုိ ႏုိင္ငံတကာသတင္းတစ္ပုဒ္မွာ ခုလုိေတြ႕ျမင္ၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္။
===============================

?bph6