တရုတ္ႏုိင္ငံမွာ ေကာလိပ္ ၀င္ခြင့္စာေမးပြဲကုိ အထက္တန္းေက်ာင္းသားေတြ၀င္ေရာက္ေျဖဆုိမႈျမင့္တက္

0
50

တရုတ္ႏုိင္ငံမွာ ႏုိင္ငံတကာအဆင့္ တကၠသိုလ္နဲ႔ ေကာလိပ္ ၀င္ခြင့္စာေမးပြဲကုိ အထက္တန္းေက်ာင္းသားေတြ ၀င္ေရာက္ေျဖဆုိမႈ ျမင­့္တက္လာတဲ့ အေၾကာင္းကုိ ႏုိင္ငံတကာသတင္း တစ္ပုဒ္မွာ အခုလုိ ရႈစားၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္။
================================

?bph6