အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမ ၀က္ဘ္ဆုိက္တစ္ခုကေန လူငယ္ေတြအတြက္ ပညာသင္ဆုေပးအပ္သြားဖုိ႔ ရွိေန

0
43

အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမ ၀က္ဘ္ဆုိက္တစ္ခုကေန ျမန္မာႏုိင္ငံက လူငယ္ေတြအတြက္ လုပ္ငန္းအေတြ႕အႀကဳံရရွိႏုိင္မယ့္ ပညာသင္ဆုေပးအပ္သြားဖုိ႔ ရွိေနတဲ့ အေၾကာင္းကုိ MCN သတင္းေထာက္ သန္းေဌးေအာင္က သတင္းေပး ပို႔ထားပါတယ္။
================================

?bph6