နီေပါႏုိင္ငံငလ်င္ဒဏ္သင့္ေဒသက စာသင္ေက်ာင္းေတြ ေမလကုန္မွာ ျပန္လည္ဖြင့္လွစ္

0
51

နီေပါႏုိင္ငံ ငလ်င္ဒဏ္သင့္ေဒသက စာသင္ေက်ာင္းေတြကို ေမလကုန္မွာ ျပန္လည္ဖြင့္လွစ္လိုက္တဲ့အေၾကာင္းကုိႏုိင္ငံတကာသတင္းတစ္ပုဒ္မွာခုလုိ ေတြ႕ျမင္ၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္။
================================

?bph6