၀မ္းပ်က္ ၀မ္းေလွ်ာေရာဂါနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အသိပညာေပးေဟာေျပာ

0
53

၀မ္းပ်က္ ၀မ္းေလွ်ာေရာဂါနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အသိပညာေပးေဟာေျပာပြဲ ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့အေၾကာင္းကုိ MCN သတင္းေထာက္ ဟိန္းကုိကခုလုိ တင္ဆက္ေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။
===============================

?bph6