ႏိုင္ငံ(၃)ႏိုင္ငံ အသိအမွတ္ျပဳ STI Myanmar Universary ေက်ာင္းဆင္းပြဲက်င္းပ

0
39

ႏိုင္ငံ(၃)ႏိုင္ငံက အသိအမွတ္ျပဳထားတဲ့ STI Myanmar Universary က ေက်ာင္းသား အေယာက္ ႏွစ္ရာေက်ာ္ ေက်ာင္းဆင္းပြဲက်င္းပခဲ့တဲ့အေၾကာင္း MCN သတင္းေထာက္ ယဥ္မြန္က ေပးပို႔ထားပါတယ္။
===============================

?bph6