ၾသစေတးလွ်မွာ DJသမားအျဖစ္လုပ္ကိုင္ခြင့္ရရွိမယ့္ ၿပိဳင္ပြဲတစ္ရပ္ က်င္းပ

0
60

ၾသစေတးလွ်ႏိုင္ငံမွာDJသမားအျဖစ္အလုပ္လုပ္ကိုင္ခြင့္ရရွိမယ့္ျပိဳင္ပြဲတစ္ရပ္ကို ရန္ကုန္ျမိဳ႕မွာ က်င္းပခဲ့တဲ့ အေၾကာင္း MCN သတင္းေထာက္ ယဥ္မြန္က တင္ဆက္ေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
================================

?bph6