လူငယ္ေတြလက္ဆင္ကမ္း အေမြဆက္ခံႏိုင္ဖို႔ ျမန္မာ့ရိုးရာ လက္မႈအႏုပညာျပပြဲက်င္းပ

0
40

ျမန္မာ့ရိုးရာ လက္မႈအႏုပညာေတြကို လူငယ္ေတြလက္ဆင္ကမ္း အေမြဆက္ခံႏိုင္ဖို႔အတြက္ ျမန္မာ့ရိုးရာလက္မႈအႏုပညာျပပြဲက်င္းပခဲ့တဲ့ သတင္းကို MCN သတင္းေထာက္ ဟိန္းကိုက သတင္းေပးပို႔ထားပါတယ္။
===============================

?bph6