ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံမွာ ပညာသြားေရာက္သင္ၾကားမႈအတြက္ ဗီဇာေလွ်ာက္ထားမႈစနစ္ကုိေျပာင္းလဲ

0
78

ျပည္တြင္းကေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေတြ ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံမွာ ပညာသြားေရာက္သင္ၾကားမႈအတြက္ ဗီဇာေလွ်ာက္ထားမႈစနစ္ကုိေျပာင္းလဲ က်င့္သုံးသြားဖုိ႔ရွိေနတဲ့ အေၾကာင္းကို MCN သတင္းေထာက္ သန္းေဌးေအာင္က သတင္းေပးပို႔ထားပါတယ္။
================================

?bph6