ႏိုက္ဂ်ီရီးယားမိန္းကေလးေတြ ျပန္ေပးဆြဲခံရအတြက္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္သူေတြ သစ္ပင္စိုက္ပ်ိဳး

0
27

ႏိုက္ဂ်ီရီးယားႏိုင္ငံ ခ်ီဘြတ္ၿမိဳ႕နယ္က မိန္းကေလးေတြျပန္ေပးဆြဲခံရအတြက္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္သူေတြက သစ္ပင္ စိုက္ပ်ိဳးတဲ့အေၾကာင္း ႏုိင္ငံတကာသတင္းတစ္ပုဒ္မွာ ေတြ႕ျမင္ၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္။
===============================

?bph6