ရခုိင္အမ်ိဳးသားကြန္ရက္ရဲ႕ (၂)ႏွစ္ျပည့္ ႏွစ္ပတ္လည္အခမ္းအနားကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွာ က်င္းပ

0
82

https://www.youtube.com/watch?v=Pcr5gSi14n0

လူငယ္ေတြမွာ စြမ္းရည္ျမင့္မားလာေရး ပထမဦးတည္ခ်က္အေနနဲ႔ ထားရွိေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ ရခုိင္အမ်ိဳးသားကြန္ရက္ရဲ႕ (၂)ႏွစ္ျပည့္ ႏွစ္ပတ္လည္အခမ္းအနားကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွာ က်င္းပခဲ့ပါတယ္။ ဒီအေၾကာင္းကို MCN သတင္းေထာက္ေအာင္မ်ိဳးသန္႔ရဲ႕ သတင္းေပးပို႔ခ်က္မွာ အခုလို ေတြ႔ျမင္ၾကရမွာပါ။

?bph6