ဒစ္စနီကုမၸဏီက Big Hero 6 ရုပ္ရွင္ကားထဲက စက္ရုပ္ကို ထုတ္လုပ္ဖုိ႔ ျပင္ဆင္ေန

0
51

ဒစ္စနီကုမၸဏီက ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ခ်ိခဲ့တဲ့ ကေလးေတြအႀကိဳက္ Big Hero 6 ရုပ္ရွင္ကားထဲက စက္ရုပ္ကို ထုတ္လုပ္ဖုိ႔ ျပင္ဆင္ေနတဲ့အေၾကာင္းကို ႏုိင္ငံတကာသတင္းတစ္ပုဒ္မွာ ေတြ႕ျမင္ၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
==================================

?bph6