နီေပါႏိုင္ငံက ကေလးေတြဟာ ရြက္ဖ်င္တဲစာသင္ေဆာင္ေတြမွာ ပညာသင္ၾကား

0
46

နီေပါႏိုင္ငံက ငလ်င္ဒဏ္ ခံစားခဲ့ရတဲ့ ကေလးေတြဟာ ရြက္ဖ်င္တဲ စာသင္ေဆာင္ ေတြမွာ ပညာသင္ၾကားေနၾကတဲ့အေၾကာင္းကို ႏုိင္ငံတကာသတင္းတစ္ပုဒ္မွာ အခုလုိေတြ႕ျမင္ၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
================================

?bph6