ခ်ီလီႏိုင္ငံေက်ာင္းသားဆႏၵျပမႈမွာ ေသဆံုးေက်ာင္းသားႏွစ္ေယာက္ဦးအတြက္ စံုစမ္းမႈေတြျပဳလုပ္

0
57

ခ်ီလီႏိုင္ငံမွာ ဧျပီလက ေက်ာင္းသားေတြ ဆႏၵျပမႈမွာ ေသဆံုးခဲ့တဲ့ ေက်ာင္းသား ႏွစ္ေယာက္အတြက္ စံုစမ္း စစ္ေဆးမႈေတြ ျပဳလုပ္သြားေတာ့မွာ တဲ့အေၾကာင္း ႏုိင္ငံတကာသတင္းတစ္ပုဒ္မွာ ေတြ႕ျမင္ၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္။
===============================

?bph6