အာဆီယံ လူငယ္ဖိုရမ္ ၂၀၁၄ ကို မတ္လ ၁၇ ရက္ေန႔ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ဘြဲ႔ႏွင္းသဘင္ အခန္းမမွာ စတင္ဖြင့္လွစ္

0
64

https://www.youtube.com/watch?v=CuX1WQRgVgE

ျမန္မာႏိုင္ငံ က အိမ္ရွင္အျဖစ္ ပထမဆံုး လက္ခံက်င္းပခြင့္ရတဲ့ အာဆီယံ လူငယ္ဖိုရမ္ ၂၀၁၄ ကို မတ္လ ၁၇ ရက္ေန႔ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ဘြဲ႔ႏွင္းသဘင္ အခန္းမမွာ စတင္ဖြင့္လွစ္လိုက္တဲ့ အေၾကာင္းကို တင္ဆက္ေပး မွာျဖစ္ပါတယ္။ MCN သတင္းေထာက္ လင္းလင္းက တင္ဆက္ေပးထားပါတယ္။

?bph6