မြမ္ဘိုင္းၿမိဳ႕ကေက်ာင္းသားေတြ နီေပါေျမငလ်င္အတြက္ ဆုေတာင္းပြဲျပဳလုပ္

0
78

အိႏိၵယႏိုင္ငံ မြမ္ဘိုင္းၿမိဳ႕ကေက်ာင္းသားေတြဟာ နီေပါ ေျမငလ်င္အတြက္ ဆုေတာင္းပြဲျပဳလုပ္တဲ့ သတင္းကို ႏုိင္ငံတကာသတင္းတစ္ပုဒ္မွာေတြ႕ျမင္ၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္။

?bph6