ပညာသင္ဆုေတြအတြက္ ေရြးခ်ယ္ခံရသူေတြကို လူေတြစစ္ေဆးေျဖဆို

0
43

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတကေပးအပ္မယ့္ ပညာသင္ဆုေတြအတြက္ ေရြးခ်ယ္ခံရသူ ေတြကို လူေတြစစ္ေဆးေျဖဆိုတာေတြ ျပဳလုပ္သြားတဲ့ အေၾကာင္းကိုေတာ့
MCN သတင္းေထာက္ ဟိန္းကိုကတင္ဆက္ေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။
https://www.youtube.com/watch?v=8D8_3b2808U

?bph6