ဗီယက္နမ္စစ္ပြဲအတြင္းက အသံုးအေဆာင္ေတြကို ၾကည့္ရႈႏိုင္ဖို႔စုေဆာင္းထား

0
49

ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံကေရွးေဟာင္းပစၥည္းရွာေဖြစုေဆာင္းမႈကို၀ါသနာပါသူ တခ်ိဳ႕ဟာ ဗီယက္နမ္စစ္ပြဲ အတြင္းက စစ္အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းေတြကို မ်ိဳးဆက္သစ္ေတြ ၾကည့္ရႈႏိုင္ဖို႔စုေဆာင္းထားတဲ့အေၾကာင္းကို ႏုိင္ငံတကာသတင္းတစ္ပုဒ္မွာ အခုလိုေတြ႔ျမင္ၾကရဦးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
https://www.youtube.com/watch?v=XItHgcDMxj0

?bph6