၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ေဆာင္းရာသီ ျပင္သစ္ ဖက္ရွင္သီတင္း

၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ေဆာင္းရာသီ ျပင္သစ္ ဖက္ရွင္သီတင္းပတ္ကို ပဲရစ္ၿမိဳ႕မွာ ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ အေၾကာင္းေတြကိုလည္း ေတြ႔ျမင္ၾကရဦးမွာျဖစ္ပါတယ္။

adv_banner