၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ေဆာင္းရာသီ ျပင္သစ္ ဖက္ရွင္သီတင္း

0
42

https://www.youtube.com/watch?v=PJ6twEPa5zg

၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ေဆာင္းရာသီ ျပင္သစ္ ဖက္ရွင္သီတင္းပတ္ကို ပဲရစ္ၿမိဳ႕မွာ ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ အေၾကာင္းေတြကိုလည္း ေတြ႔ျမင္ၾကရဦးမွာျဖစ္ပါတယ္။

?bph6