စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ မသန္စြမ္းကေလးေတြကို ေရလႊာေလွ်ာစီးမႈ လုပ္ေစျခင္းျဖင့္ကုသ

0
53

ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံက ေရာဂါကုထံုးရွာေဖြေရးအဖြဲ႔တစ္ခုဟာ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ မသန္စြမ္းတဲ့ ကေလးေတြကို ေရလႊာေလွ်ာစီးမႈလုပ္ေစျခင္းျဖင့္ ကုသၾကတဲ့သတင္းကို ႏုိင္ငံတကာသတင္းတစ္ပုဒ္မွာအခုလုိေတြ႕ျမင္ၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
https://www.youtube.com/watch?v=d94CK9cqdTw

?bph6