လမ္းေဘးအမိႈက္စြန္႔ပစ္မႈနဲ႔ ေလွ်ာ့နည္းလာေစဖို႔ လုပ္အားေပးအမိႈက္ရွင္းလင္း

0
59

ျပည္သူေတြအၾကား လမ္းေဘးအမိႈက္စြန္႔ပစ္မႈနဲ႔ ေလွ်ာ့နည္းလာေစဖို႔ လူငယ္(၃၀)ေက်ာ္က လုပ္အားေပးအမိႈက္ရွင္းလင္းခဲ့ၾကတဲ့အေၾကာင္းကို MCN သတင္းေထာက္ ယဥ္မြန္က တင္ဆက္ေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
https://www.youtube.com/watch?v=MfDffH2KZ4s

?bph6