လူငယ္ေတြၾကားမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပတ္သက္တဲ့ ပြဲေတာ္က်င္းပ

0
30

လူငယ္ေတြၾကားမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ဗဟုသုတေတြ ပိုရရိွရန္ရည္ရြယ္တဲ့ ပြဲေတာ္တစ္ရပ္က်င္းပသြားတဲ့ အေၾကာင္း MCN သတင္ေထာက္ သန္းေဌးေအာင္က တင္ဆက္ေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

https://www.youtube.com/watch?v=GZKFe5Bn9No

?bph6