ဒုကၡသည္ကေလးေတြကိုယ္တိုင္ ဖန္တီးထားတဲ့ အႏုပညာ ျပပြဲတစ္ခုကို က်င္းပျပဳလုပ္

0
50

https://www.youtube.com/watch?v=dODSUsAfgA0

ဆီးရီးယားႏိုင္ငံမွာ ဒုကၡသည္ကေလးေတြကိုယ္တိုင္ ဖန္တီးထားတဲ့ အႏုပညာ ျပပြဲတစ္ခုကို က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့အေၾကာင္း ရႈ႕စားၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္။

?bph6