ဘိန္းႏြံထဲက ငို႐ႈိက္သံ အမည္ျဖင့္ အစီရင္ခံစာ တစ္ေစာင္ထုတ္ျပန္

0
62

https://www.youtube.com/watch?v=bcxB3xuLtic

ပအို၀့္လူငယ္အစည္းအ႐ံုးနဲ႔ ေတာင္တန္းေဒသလူမႈဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလႈပ္ရွား ေဆာင္ရြက္မႈအဖြဲ႕က ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္းကို အေျခခံၿပီး ဘိန္းႏြံထဲက ငို႐ႈိက္သံ အမည္ျဖင့္ အစီရင္ခံစာ တစ္ေစာင္ထုတ္ျပန္လိုက္ပါတယ္။ ဒီအေၾကာင္းကို #MCN သတင္းေထာက္ ေအာင္မ်ိဳးသန္႔က သတင္းေပးပို႔ထားပါတယ္။

?bph6