စစ္ကိုင္းေတာင္ရုိး IBECက လူငယ္ဖိုရမ္က်င္းပခဲ့ျပီး ထြက္ေပၚလာတဲ့ ရလဒ္ေတြကို အစုိးရထံေပးပို႔မည္

0
47

https://www.youtube.com/watch?v=b7vQo9YgPz0&feature=youtu.be

စစ္ကိုင္ေတာင္ရိုး IBEC ဗုဒၶဘာသာပညာေရးစင္တာက ၾကီးမွဴးျပီး ႏုိ၀င္ဘာ(၂၉)ရက္ေန႔က လူငယ္ေတြ႕ဆံုပြဲ Youth Forumကို အဆုိပါစင္တာမွာ က်င္းပခဲ့သည္။ ဒီဖိုရမ္ကုိ စစ္ကိုင္းတကၠသိုလ္၊ စစ္ကိုင္းပညာေရးတကၠသိုလ္၊ စစ္ကိုင္း နည္းပညာတကၠသိုလ္က ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူေတြအျပင္ မႏၱေလးတကၠသိုလ္၊ မႏၱေလးေဆးတကၠသိုလ္၊ မႏၱေလး ႏုိင္ငံျခားဘာသာစကားတကၠသိုလ္နဲ႔ ေက်ာက္ဆည္ ကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္ေတြက ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူေတြ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။ ဒါ့အျပင္ စစ္ကိုင္းတုိင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းေတြက လူငယ္ေတြလည္း တက္ေရာက္ခဲ့ၾကျပီး ဖိုရမ္တက္ေရာက္သူစုစုေပါင္း(၂၀၀)ခန္႔ ရွိတာျဖစ္သည္။

လူငယ္ေတြရဲ့တကယ့္အျမင္ တကယ့္အေတြးအေခၚ သူတုိ႕ရဲ့ရင္ထဲမွာ ရွိေနတာေတြကို ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္ပိုင္းထိေရာက္ေအာင္ ပို႔ခ်င္တာပါလို႔ ပြဲစီစဥ္သူတစ္ဦးျဖစ္သည့္ ကိုစိုင္းျပည့္စံုက ေျပာသည္။

ဒီဖိုရမ္မွာ လူငယ္ႏွင့္ အနာဂတ္၊ လူငယ္ႏွင့္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္း၊ လူငယ္ႏွင့္ အဆိပ့္သင့္ အစားအစာ၊ လူငယ္ႏွင့္ လူႀကီး အျမင္ကြာဟမႈ၊ လူငယ္ႏွင့္ ကမၻာ့ျငိမ္းခ်မ္းေရး၊ လူငယ္ႏွင့္ မူးယစ္ေဆး၊ လူငယ္ႏွင့္ မ်က္ေမွာက္ေခတ္ ပညာေရး၊ လူငယ္ႏွင့္ ဒီမိုကေရစီစသည့္ ေခါင္းစဥ္(၈)ခုခြဲျခား ေဆြးေႏြးသြားၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ဒါ့အျပင္လူငယ္ေတြအေနျဖင့္ ပညာသင္ဆုေတြကို ေလွ်ာက္ထားရပုံ၊ အလုပ္ေတြ ေရြးခ်ယ္ျပီးအလုပ္ေလွ်ာက္ရမွာ လိုအပ္မယ့္ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ေဟာေျပာေဆြးေႏြးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္သြားၾကသည္။

Knowledge နဲ႕ Skill ကိုယွဥ္ၿပီး ေျပာခ်င္ပါတယ္။ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ေက်ာင္းမွာ သင္လာခဲ့တဲ့ Knowledge ေတြက တကယ့္ လုပ္ငန္းခြင္မွာ Skillအျဖစ္ျပန္အသံုးခ်မယ္ဆို႕ရင္သူတုိ႔အတြက္ အသံုးခ်ဖုိ႔ အခြင့္အလမ္းနည္းတာေပါ့ အဲခါက်ေတာ့လူငယ္ေတြက သင္လာခဲ့တာက တစ္မ်ိဳး လုပ္ငန္းခြင္ထဲမွာက်ေတာ့ သူတုိ႔သင္လာခဲ့တာနဲ႕ မဆိုင္တဲ့ လုပ္ေနရတယ္ သူတို႔အတြက္ သူတို႔ သင္လာခဲ့တဲ့ ပညာရပ္ေတြနဲ႕ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းေတြကို ဖန္တီးေပးႏုိင္ရင္လူငယ္ေတြပိုေကာငး္တာေပါ့ လုပ္ငန္းခြြင္မွာ ပိုစိတ္ဝင္စားမလားလုိ႔ထင္မိတယ္လို႔ ေဟာေျပာေဆြးေႏြးခဲ့သူ ဆရာမေဒၚနန္းၾကည္ျဖဴေအာင္ခ်ိဳက ေျပာသည္။

ဒီဖိုရမ္ကေန ထက္ေပၚလာမယ့္ လူငယ္မ်ား၏ ဆႏၵမ်ား၊ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ထြက္ေပၚလာတဲ့ရလဒ္မ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္ အစုိးရအထိ တင္ျပသြားရန္လည္းရွိေနတာျဖစ္ပါသည္။

?bph6