အာဆီယံလူငယ္ဖိုရမ္က ျမန္မာလူငယ္ထုအတြင္း ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ ျပသနာေတြကို ေျဖရွင္းဖို႔ ေတာင္းဆို

0
61

https://www.youtube.com/watch?v=tZ8esN5iJ4Q

ျမန္မာျပည္မွာ ပထမဆံုးအေနနဲ႔ က်င္းပျပဳလုပ္ဖို႔ရွိေနတဲ့ အာဆီယံလူငယ္ဖိုရမ္ကေန ျမန္မာလူငယ္ထုအတြင္း ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ ျပသနာေတြကို ေျဖရွင္းေပးႏိုင္ဖို႔ ေတာင္းဆိုေနၾကတဲ့ လူငယ္ေတြရဲ႕ စကားသံေတြကို စုစည္းတင္ဆက္ေပးထားပါတယ္။

?bph6