ပခုကၠခရိုင္ ၿမိဳင္ၿမိဳ႕နယ္ ေတာင္တန္းေတြေပၚမွာ ေနထိုင္ၾကတဲ့ ကေလးငယ္ေတြရဲ႕ ပညာေရးအခြင့္အလမ္း တိုးတက္ျမင့္မား လာေစဖို႔ ေဆာင္ရြက္ေပးေနတဲ့ လူမႈေရးအဖြဲ႔အစည္းေတြ ေပၚေပါက္။

0
61

https://www.youtube.com/watch?v=LAafx7WVj9Y

ပခုကၠခရိုင္ ၿမိဳင္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းမွာရွိတဲ့ ေတာင္တန္းေတြေပၚမွာ ေနထိုင္ၾကတဲ့ ကေလးငယ္ေတြရဲ႕ ပညာေရးအခြင့္အလမ္းေတြ တိုးတက္ျမင့္မားလာေစဖို႔ ေဆာင္ရြက္ေပးေနတဲ့ လူမႈေရးအဖြဲ႔အစည္းေတြ ေပၚေပါက္ေနၿပီျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအေၾကာင္းကို သတင္းေထာက္ လင္းလင္းက တင္ဆက္ေပးထားပါတယ္။

?bph6