မိန္္းကေလးငယ္မ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္ျခင္း (Violence Against Girls)

0
237

အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မွု တားဆီးကာကြယ္ေရး (၁၆) ရက္တာ လွုပ္ရွားမွု အထူးအစီအစဥ္ (အပိုင္း ၃) မွာေတာ့ မိန္္းကေလးငယ္မ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္ျခင္း (Violence Against Girls) အေၾကာင္းအရာအေပၚ ေရာင္စံုမိန္းကေလးမ်ားအဖြဲ႔က Director ေဒၚနန္႔သဇင္မင္းနဲ႔ ေတးသံရွင္ ဇမ္ႏူးတို႔က ပါ၀င္ေဆြးေႏြးေပးထားၾကပါတယ္။

ဒီအစီအစဥ္ကို အမ်ိဳးသမီးဆိုင္ရာ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္း ၃၄ ဖြဲ႕ေက်ာ္ ပါ၀င္ဖြဲ႕စည္းထားတဲ့ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈ တားဆီးကာကြယ္ေရး ၁၆ ရက္တာ လႈပ္ရွားမႈ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕နဲ႔ MCN သတင္ဌာနတို႔က ပူးေပါင္း စီစဥ္တင္ဆက္ေပးထားတာျဖစ္ပါတယ္။

?bph6