ပုဂံယဥ္ေက်းမႈနယ္ေျမအတြင္းက လူလုပ္ကုန္းေတြကိုေဒသခံတစ္ဦး ေ၀ဖန္ (႐ုပ္/သံ)

0
767

ပုဂံ ယဥ္ေက်းမႈနယ္ေျမအတြင္းက လူလုပ္ကုန္းေတြဟာ ေျဖရွင္းနည္းလမ္းမဟုတ္ဘဲ သက္ဆုိင္ရာ ပညာရွင္ေတြနဲ႔ တုိင္ပင္ၿပီးေနာက္တစ္နည္းလုပ္ဖို႔ လိုအပ္တယ္လို႕ ေဒသခံတစ္ဦးက ေဖ၀န္လိုက္ပါတယ္။

?bph6