ျမန္မာ့ရုပ္ရွင္ဟာ သူ႔အိုးသူ႔ဆန္နဲ႕တန္တဲ့ အသိုင္းအ၀ုိင္း ၀န္းက်င္မွာ လုပ္ကိုင္ေနရ (႐ုပ္/သံ)

0
811

ျမန္မာ့ရုပ္ရွင္ဟာ သူ႔အိုးသူ႕ဆန္နဲ႔တန္တဲ့အသိုင္းအ၀ိုင္း၀န္းက်င္မွာလုပ္ကိုင္ေနရတာျဖစ္ျပီး အဘက္ဘက္က အားနည္းမႈေတြရွိေနတဲ့အတြက္ ျမန္မာ့ရုပ္ရွင္ ရြာအဆင့္ဆိုတာ နာစရာမဟုတ္ပဲ တိုးတက္လာေအာင္ ၀ိုင္း၀န္းၾကိဳးစားၾကဖို႔လိုတယ္လို႔ရုပ္ရွင္သရုပ္ေဆာင္ခြန္းဆင့္ေနျခည္ကေျပာပါတယ္။

?bph6