သူငယ္ခ်င္းသတင္းသမား(၂)ဦးဘယ္ေရာက္ေနလဲ

0
202

ဥပေဒပိုင္းဆိုင္ရာအားနညး္ခ်က္ေတြ ရွိေနတာေၾကာင့္ သတင္းသမားေတြ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံရမႈေတြထပ္ျဖစ္လာႏုိင္ေျခရွိတဲ႔အတြက္ ကုိယ္တုိင္ကာကြယ္ဖို႔လုိအပ္လာၿပီလို႔ သတင္းေထာက္ကုိျမတ္ေက်ာ္သူက ေျပာပါတယ္။

?bph6