တစ္ရက္ အနည္းဆံုး လုပ္ခ လစာ ၅၆၀၀ ျပင္ဆင္သက္မွတ္ေပး (ျပည္သူ႔အသံ)

0
537

 

တစ္ရက္ အနည္းဆံုး လုပ္ခ လစာ ၅၆၀၀ ျပင္ဆင္သက္မွတ္ေပးဖို႔ အေျခခံ အလုပ္သမားေတြရဲ႕ ေတာင္းဆိုမႈေတြ ျမင့္မားေနပါတယ္။ အဲ့ဒီလို ေတာင္းဆိုေနသူေတြထဲက ျမန္မာႏိုင္ငံ စက္မႈလက္မႈႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းေပါင္းစုံ အလုပ္သမားသမဂၢမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ အတြင္းေရးမွဴး ၁ မႏြဲ႔ယဥ္ဝင္းရဲ႕ ေျပာၾကားခ်က္ကိုလည္း အခုလို ေတြ႔ျမင္ၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္။

?bph6