သိပၸံပညာရွင္ေတြဟာ တိဗက္မွာ ရာသီဥတုရုတ္တရက္ ေျပာင္းလဲမႈေတြ ျဖစ္ေပၚေနတာကိုသတိေပး

0
111

[fbvideo link=”https://www.facebook.com/mcntv/videos/776975115762367/” width=”800″ height=”700″ onlyvideo=”1″]

 

သိပၸံပညာရွင္ေတြဟာ ကမာၻရဲ႕ ေခါင္မိုးလို႔ တင္စားထားတဲ့ တိဗက္မွာ ရာသီဥတုရုတ္တရပ္ ေျပာင္းလဲမႈေတြ ျဖစ္ေပၚေနတာကိုသတိေပးလိုက္တဲ့သတင္းကို အခုလိုရႈစားၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

?bph6