ကိန္းဘရစ္ အဂၤလိပ္ရဲ႕ အင္တာနက္၀က္ဆုိက္လ္မိတ္ဆက္

0
69

မိမိရဲ႕ အဂၤလိပ္စာ အရည္အခ်င္းကို စစ္ေဆးလိုသူေတြအတြက္ ကိန္းဘရစ္ အဂၤလိပ္ရဲ႕ အင္တာနက္၀က္ဆုိက္လ္အေၾကာင္းကို မိတ္ဆက္အေနနဲ႔ တင္ျပေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

?bph6