တရုတ္ႏိုင္ငံရဲ႕ Tianhe-2 စူပါ ကြန္ပ်ဴတာဟာကမာၻ႔ စြမ္းေဆာင္ရည္ အျမင့္ဆံုး ကြန္ပ်ဴတာအျဖစ္ ဆက္လက္ ရပ္တည္

0
51

[fbvideo link=”https://www.facebook.com/mcntv/videos/771037869689425/” width=”800″ height=”700″ onlyvideo=”1″]

 

တရုတ္ႏိုင္ငံရဲ႕ Tianhe-2 စူပါ ကြန္ပ်ဴတာဟာကမာၻ႔ စြမ္းေဆာင္ရည္ အျမင့္ဆံုး ကြန္ပ်ဴတာအျဖစ္ ဆက္လက္ ရပ္တည္ေနတဲ့သတင္းကိုလည္း အခုလိုရႈစားၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

?bph6