ကမာၻ႔အရႈပ္ေထြးဆံုးနဲ႔ အေအာင္ျမင္ဆံုး မ်က္ႏွာခြဲစိတ္ျပဳျပင္မႈကိုေအာင္ျမင္စြာ ျပဳလုပ္

0
63

[fbvideo link=”https://www.facebook.com/mcntv/videos/771021366357742/” width=”800″ height=”700″ onlyvideo=”1″]

 

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာ ကမာၻ႔အရႈပ္ေထြးဆံုးနဲ႔ အေအာင္ျမင္ဆံုး မ်က္ႏွာခြဲစိတ္ျပဳျပင္မႈကိုေအာင္ျမင္စြာ ျပဳလုပ္ႏုိင္ခဲ့တဲ့သတင္းကို အခုလိုရႈစားၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

?bph6