မင္းသား ၀ီလွ်ံရဲ႕ သား မင္းသားေလးေဂ်ာ့ မ်က္ႏွာပံုစံကို ခန္႔မွန္းပံုတူထုတ္ေဖာ္

0
52

[fbvideo link=”https://www.facebook.com/mcntv/videos/769197763206769/” width=”800″ height=”700″ onlyvideo=”1″]

 

ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံက သိပၸံပညာရွင္ေတြက မင္းသား ၀ီလွ်ံရဲ႕ သား မင္းသားေလးေဂ်ာ့ ႀကီးျပင္းလာပါက ျဖစ္လာမယ့္ မ်က္ႏွာပံုစံကို ခန္႔မွန္းပံုတူထုတ္ေဖာ္ေပးေနတဲ့
အေၾကာင္းကို ရႈစားၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္။

 

?bph6