စိမ္းလန္းစိုျပည္ေရး ဦးစီးဌာနရဲ႕ အင္တာနက္ ၀က္ဆုိက္လ္

0
53


ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ား ဗဟုသုတအျဖစ္ ေလ့လာႏုိင္မယ့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အပူးပိုင္းေဒသ စိမ္းလန္းစိုျပည္ေရးဦးစီးဌာနရဲ႕ အင္တာနက္ ၀က္ဆုိက္လ္အေၾကာင္းကို မိတ္ဆက္အေနနဲ႔ တင္ျပေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

?bph6